ForPes - kynologický klub Teplice

602 769 135
733 598 789
732 407 741
Dubská 602
Teplice
info@forpes.czYoutube Forpes  Facebook Forpes

Fotoknihovna ForPes Teplice

O nás

ForPes, z.s.

IČ: 228 63 613

číslo bankovního účtu: 238615232/0300

Adresa cvičiště

Dubská 602
415 01 Teplice

Doručovací adresa
Ing. Lenka Knorrová
Oldřichov 97
417 24 Oldřichov

Volejte nám
Lenka Knorrová 733 598 789, 732 407 741
Vladimíra Kozárová 602 769 135

Výbor ForPes

Vladimíra Kozárová, předseda
Ing. Lenka Knorrová, místopředseda
Jindřich Knorr, člen výboru

Revizní komise

Mgr. Barbora Vlachová, revizor
Zobrazit místo Forpes cvičiště na větší mapě


Podle stanov schválených Ministerstvem vnitra ČR se ForPes věnuje organizaci, propagaci a koordinační činnosti ve vztahu ke všem kynologickým sportům. Zabývá se aktivitami souvisejícími s držením, pohybem a sportovním vyžitím psů. Podílí se na osvětě a výchově držitelů psů a zajišťuje mezi majiteli psů a také mezi dětmi v předškolním i školním věku informovanost o přirozených potřebách psů a jejich vztahu ke svému okolí. Vzdělává veřejnost v odpovědném přístupu k chovu a vlastnictví psa. ForPes poskytuje servisní služby, pomoc a poradenství v oblasti soužití lidí a psů a v oblastech sportovní kynologie.

Spolek ForPes, z.s., IČ: 22863613, se sídlem Oldřichov 97, 417 24 Jeníkov, jako správce a zpracovatel osobních údajů dle GDPR, z důvodu svého oprávněného zájmu, musí zpracovávat, předávat příslušným orgánům Českého kynologického svazu nebo orgánům Klubů speciálního výcviku a zároveň po dobu 5 let ode dne konání příslušné akce uchovávat, potřebné osobní údaje vlastní členské základny i dalších účastníků zkoušky z výkonu, výstavy, bonitace, závodu a ostatních kynologických akcí. Při konání výše uvedených akcí je spolek za účelem propagace své činnosti oprávněn pořizovat a zveřejňovat startovní listiny, výsledkové listiny, fotodokumentaci, videozáznam a on-line přenos.


Aktivity Českého kynologického svazu (zkoušky z výkonu, závody, soutěže a další oficiální kynologické akce) pořádáme a zajišťujeme ve spolupráci se Základní kynologickou organizací Oldřichov č. 764.

Pobočný spolek Český kynologický svaz ZKO Oldřichov - 764, IČ: 71737723, se sídlem Oldřichov 97, 417 24 Jeníkov, jako správce a zpracovatel osobních údajů dle GDPR, z důvodu svého oprávněného zájmu, musí zpracovávat, předávat příslušným orgánům Českého kynologického svazu a zároveň po dobu 5 let ode dne konání příslušné akce uchovávat, potřebné osobní údaje vlastní členské základny i dalších účastníků zkoušky z výkonu, výstavy, bonitace, závodu a ostatních kynologických akcí. Při konání výše uvedených akcí je pobočný spolek za účelem propagace své činnosti oprávněn pořizovat a zveřejňovat startovní listiny, výsledkové listiny, fotodokumentaci, videozáznam a on-line přenos.

Správa webu