ForPes - kynologický klub Teplice

602 769 135
733 598 789
732 407 741
Dubská 602
Teplice
info@forpes.czFotoknihovna ForPes Teplice

Novinky

15.05.11 Holly Jarbo - canisterapeutický pes

Od úterý si Vlaďka myslela, že jsem se TOTÁLNĚ ZBLÁZNILA!
Začalo to takhle: Vlaďka mi poslal e-mail, že jí nejspíš asi "zabiju", ale že nutně potřebuje být celou neděli v Praze, neboť na Helppesu chce se svým šikovným GouGou složit canisterapeutickou zkoušku. A co je ve zkušebním řádu?.. ptala jsem se hned. No, ono je to docela těžký... odpověděla mi Vlaďka.
Nastudovala jsem si Zkušební řád pro zkoušky speciálního výcviku psů pro zdravotně handicapované a zatrnulo mi...
Jenže, kdo se bojí nesmí... a nemá ;-)

Testování canisterapeutických týmů - pejsků a jejich majitelů, za přímé účasti duševně nemocných pacientů z Psychiatrické léčebny Bohnice, zajišťuje občanské sdružení Helppes.
Zkoušky probíhají v reálných prostorách léčebny ve spolupráci s lékaři a terapeuty. Podmínkou pro vykonání zkoušky je pes vyrovnaný, přátelský, neagresivní a ochotný ke kontaktu s lidmi, velmi dobře zvládnutelný a socializovaný. Pes by měl být ovladatelný nejen svým majitelem, ale i cizími lidmi.

Vlaďku jsem nakonec uprosila a jako bonus dostala k Hollýkové moje auto s dálniční známkou ;-) V neděli, 15. května 2011, v půl sedmé ráno vyrazila směr Bohnice...

Samotná zkouška se skládá z oddílu Poslušnost a ze Speciálních cviků. Ke zkoušce nakonec byla připuštěna pouze Holly, protože Gogoušek si doma zapomněl očkovací průkaz. Kluk jeden nezodpovědný :-) A tak Vlaďka s Holly běhala, celou dobu většinou na volno, po vnitřních i venkovních prostorách léčebny spolu s dalšími pejsky a postupně zdolávaly zapeklité úkoly. Například "ohrožení" Holly slepcem, kdy nevidomý člověk bouchající holí do zdi nevěděl, že u zdi je přivázán pes a samozřejmě do Holly bouchl také a pak se ještě zamotal do jejího vodítka. Paní si přisedla k Holly, mazlila se s ní a pak nad ní v těsné blízkosti vystřelila deštník. Skupina dětí na Holly najížděla na skateboardech, bruslích a koloběžkách, chytaly jí za kůži na hlavě, pokřikovaly a troubily jí do ucha na trubku. Klienti léčebny jí házeli balonky a Holly jim je přinášela. Člověku na vozíku byla ochotná si sednout na klín (ale to jí Vlaďka zakázala). Při polohování nemocných ani okem nemrkla. U různých nárazových zvuků byla úplně v pohodě a když si jí skupina lidí odvedla do jiné místnosti, kde na ní pořád sahali a prohmatávali jí a nakonec na těsno obestoupili, tak to prostě neřešila. Ani jednou se neohnala, ani jednou nezavrčela, byla všemu a všem vstřícná. Nechala se také vyfotit ve slušivé žlutočerné vestičce a poštou nám přijde certfikát. Fotky z této akce budou později, celé to zdokumentoval Helppes.

Když mi večer Vlaďka paní Hollýkovou vracela, ohodnotila jí slovy: Nikdy bych to do ní neřekla! Úplně mě překvapila! Vydržela všechno a v pohodě! A bylo to drsný! A jak jsem na webu Helppes přepočítala úspěšné canisterapeutické psy, tak Holly Jarbo je v pořadí jedenáctým německým ovčákem s průkazem původu, který od roku 2003 tuto zkoušku pod záštitou Helppes složil! Je vidět, že Holly má nervy v pořádku :-)

Stručný výtah ze zkušebního řádu.
Poslušnost:
1. Přivolání psa – ke mně nebo k noze
2. Přivolání psa od zvěře - byla to kočka na vodítku a Holly na volno!
3. Ovladatelnost psa na vodítku za pohybu
4. Ovladatelnost psa na vodítku na místě – za klidu
5. Polohy psa – sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda
6. Průchod skupinou osob
7. Aport – předmět psovoda
8. Ponechání psa na místě - dlouhodobé odložení, kdy psovod jde pryč a kolem Holly chodil pán s plechovkou, která mu neustále padala
9. Klid psa vůči nárazovým zvukům - těch bylo plno, včetně troubení na trubku do ucha paní Hollýkové
10. Chování psa krátkodobě uvázaného a ponechaného o samotě

Speciální cviky:
a) Prohlídka psa (jako u veterináře) – cílem cviku je prověřit, že se psem může manipulovat i cizí osoba. Pomocník osloví majitele i psa, převezme vodítko, vezme psa do náruče (u velkých plemen je možno použít dva pomocníky), postaví ho na stolek s neklouzavým povrchem, max. do výšky cca 1,10m, další pomocník/ci provádějí prohlídku zubů, uší, ohonu, otření tlapek. Při prohlídce pomocníci na psa klidně promlouvají, hladí ho a mohou mu podat i pamlsek. Poté psa sundají ze stolu a předají zpět majiteli. Celý tento cvik probíhá za přítomnosti psovoda, který je od psa cca 2 – 3 metry. Psovod smí psa povzbudit pouze hlasem. Nesplnění cviku je, pakliže pes projeví silnou bázlivost, nenechá se prohlédnout, projeví náznak agresivity.

b) Reakce psa na rušivé vlivy a nečekané podněty – smyslem cviku je prověření pevnosti nervů psa. Cvik se provádí pouze v přítomnosti psovoda. Rušivými vlivy a nečekanými podněty se rozumí padající předměty (klíče, plechovka, berle, hůl, apod.), cyklisté, gestikulující lidé, křičící děti, dětské hračky, apod. Hodnotí se po celou dobu zkoušky, provádí se v exteriéru i interiéru, s tím, že jedno provedení je v interiéru, psovod psa odloží vleže nebo vsedě na vzdálenost cca 2m, odepne vodítko a stojí čelem ke psu a diskutuje s rozhodčím či další osobou. Po cca 10ti vteřinách prochází ve vzdálenosti 1m od psa pomocník, kterému při míjení psa upadne větší svazek klíčů, plechovka, apod. Psovod nesmí psa ovlivňovat. Pro splnění cviku není rozhodující, zda pes setrvá v poloze, ale jeho reakce na podnět. Pes by se měl chovat adekvátně k síle každého rušivého vlivu či nečekaného podnětu, tzn., že mírné uleknutí a následné uklidnění se nehodnotí jako chyba. Nesplnění cviku je neadekvátní a nezvladatelná reakce psa.

c) Chování psa ve skupině lidí – cílem cviku je prověřit psa ve skupině více lidí. Psovod se psem na vodítku přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde se zastaví, psa si posadí a začne s nimi rozhovor. Po krátké chvíli – cca 20 vteřin – přichází další dvě osoby, které se zastaví tak, aby pes byl uprostřed skupinky, a zapojí se do hovoru. Po další chvíli přichází další psovod se psem na vodítku a zastaví těsně u skupinky. Celá skupina setrvá v rozhovoru ještě cca 20 vteřin. Poté psovod se psem klidně odchází. Pes nemusí po celou dobu cviku sedět, ale musí zůstat u nohy psovoda. Psovod může psa ovlivnit k setrvání u nohy dalším povelem. Nesplnění cviku je napadání osob i druhého psa, výrazná bázlivost.

d) Aportování jiné osobě za asistence psovoda – smyslem cviku je ochota ke spolupráci a komunikace psa s cizími lidmi. Jako aport se používá jakákoliv hračka psa. Psovod se psem na vodítku přichází k pomocníkovi, pes má možnost se krátce s pomocníkem seznámit – promluvení na psa, pohlazení. Je na zvážení psovoda, zda bude mít psa na vodítku či bez vodítka. Psovod může podat hračku pomocníkovi nebo ji odhodit sám na vzdálenost min. tří kroků. Pes vybíhá ihned pro aport, psovod i pomocník mohou psa povzbuzovat, psovod může psovi k podání aportu pomocníkovi pomoci i tahem vodítka, přidržením za obojek, ukázání rukou a nasměrování psa k pomocníkovi. Nehodnotí se zde aport jako takový – zda pes překusuje, hraje si s ním, atp., ale zájem psa o komunikaci a ochotu spolupráce s pomocníkem. Nesplnění cviku je nezájem psa o aport či komunikaci nebo rázné nucení psa ze strany psovoda.

e) Ponechání psa v místnosti s cizími osobami – cílem cviku je prověřit, zda pes je schopen samostatné komunikace a spolupráce s dalšími lidmi. Psovod přivádí psa na vodítku ke dveřím místnosti, kde předá psa pomocníkovi, který psa odvede do místnosti a zavře dveře. V místnosti se nachází rozhodčí a max. čtyři další pomocníci, kteří na psa klidně promlouvají, hladí ho, jeden z nich psa pevně obejme a drží cca 5 vteřin. Jeden z pomocníků vydá psovi povel lehni či sedni – pes by měl být ochoten povelu uposlechnout nebo se nechat mechanicky do dané polohy ovlivnit. Pomocníci se musí ke psu chovat šetrně a vlídně, jakékoliv násilí je zakázáno. Cvik trvá cca 3 minuty. Nesplnění cviku je nemožnost psa udržet v místnosti – pes chce utéct, škrábe na dveře, není schopen navázat kontakt.

f) Omezení pohybu – provádí se během cviku e). Nesplnění cviku – přílišná bázlivost, pes ze sevření panicky utíká.

g) Podávání pamlsku a potravy psovi – cílem cviku je, aby pes prokázal opatrnost při odebírání pamlsku z rukou pomocníků. Pomocník – může být i dítě, tělesně či duševně handicapovaný člověk podá psovi pamlsek. Psovod může pomocníkovi dát vlastní pamlsky pro případ, že pes je vybíravý. Při provádění cviku je pes na vodítku. Nesplnění cviku je hrubé, nešetrné odebírání pamlsku.

h) Chování psa mezi hrajícími si dětmi – smyslem cviku je prověřit psa ve vztahu k dětem. Psovod se psem na vodítku přichází ke skupince dvou až šesti dětí a min. jedné dospělé osoby, seznámí skupinku se svým psem a zapojuje se se psem do dění ve skupině. Po zařazení psa do skupiny může psovod odepnout vodítko – je ponecháno na jeho vůli. Děti se chovají přirozeně, hlasitě se smějí a povídají si, hrají si s různými hračkami, na psa hovoří, hladí ho, zapojují psa do své hry, apod. Hodnotí se také komunikační schopnosti psovoda. Nesplnění cviku je bázlivost psa vůči projevu dětí, neochota setrvat mezi dětmi, naprostá neschopnost psovoda komunikovat se skupinou dětí.

i) Chování psa vůči ležící osobě – smyslem cviku je navázání kontaktu s nemohoucí - ležící osobou – na lůžku, na zemi. Psovod se psem na vodítku přichází k ležící osobě. Psovod první musí navázat kontakt s ležící osobou, ujistit se, zdali se ležící osoba psa bojí, či se na psa těší a šetrným způsobem zprostředkovat kontakt mezi psem a ležící osobou. Ležící pomocník může psa hladit, odměňovat pamlskem, zatahat za chlupy, poplácat, položit mu ruku na oči, uši, nos, sahat mu na nohy a do tlamy – to vše musí provádět s citem vůči psovi. Nesplnění cviku je bázlivost psa vůči ležící osobě, neopatrné chování psa, neschopnost psovoda komunikovat s nemohoucí osobou.

j) Polohování - cílem cviku je prověřit schopnost psa být nápomocen při fyzioterapii. Úlohou psa zde je, aby vlastním tělem a tělesnou teplotou napomáhal při prokrvení a prohřátí např. postižených končetin. Polohování je zaujmutí polohy psa a setrvání v této poloze po určitou dobu, na určeném místě s tím, že dochází k těsnému kontaktu mezi tělem psa a polohované osoby – pomocníka. Střední a velká plemena se používají pod nebo na postiženou část těla, vedle těla osoby (osobu ze obložit i více psy). Malá plemena se používají pouze na nebo vedle postižené části těla. Při přezkoušení lze mít psa na vodítku, psovod může psa ovlivňovat jak povely, tak mechanicky. Doba přezkoušení min. tři minuty. Nesplnění cviku je neochota psa setrvat v dané poloze, násilné nucení psa psovodem k setrvání.

k) Kontakt psa s tělesně postiženými – vozíčkáři, osoba s berlemi, nevidomý se slepeckou holí, osoba s chodítkem, apod. – smyslem cviku je prověřit schopnost psa komunikovat s osobami, odkázanými na pomůcky, které jsou pro psa neobvyklé. Přezkoušení lze provádět v exteriéru i interiéru. Psovod přivádí psa na vodítku k pomocníkovi (postižené osobě)-na vozíčku, o berlích, apod., pes má možnost se krátce s pomocníkem seznámit – promluvení na psa, pohlazení, pamlsek, poté psovod se psem pomocníka doprovodí, např. ke dveřím, psovod pomůže pomocníkovi v manipulaci s kompenzační pomůckou. Poté se rozloučí a psovod se psem odchází. Nesplnění cviku je bázlivost psa vůči pomůckám či pomocníkům, výrazné překážení při manipulaci.

l) Kontakt psa s mentálně nebo psychicky narušenou osobou (osobami) - tento cvik je jedním ze stěžejních bodů této zkoušky, neboť reakce psa na setkání s takto narušenou osobou mohou být zcela neadekvátní, a to jak ze strany psa, tak člověka. Při přezkušování je nutná přítomnost alespoň jednoho takového pomocníka, se kterým musí být vždy doprovod a to buď člen jeho rodiny, nebo odborný dohled. Psovod přichází se psem na vodítku. Psovod první musí navázat kontakt s pomocníkem, ujistit se, zdali se psa bojí, či se na psa těší a šetrným způsobem zprostředkovat kontakt mezi psem a pomocníkem. Pomocník může psa hladit, odměňovat pamlsky, hračkou. Nesplnění cviku je bázlivá reakce psa, neschopnost navázání kontaktu, a to jak ze strany psa, tak ze strany psovoda.

A až někdo z Vás bude potřebovat canisterapii, dejte vědět! Paní Hollýková vás postaví na nohy!
Vaše Lenka


jít zpět


Správa webu