ForPes - kynologický klub Teplice

602 769 135
733 598 789
732 407 741
Dubská 602
Teplice
info@forpes.czYoutube Forpes  Facebook Forpes

Fotoknihovna ForPes Teplice

Novinky

09.01.17 Hoopers II. díl

Hodnocení hůprsáků na trati podléhá bedlivému oku rozhodčího, který vyhodnocuje chyby, odmítnutí a případnou diskvalifikaci.
Chyba pro závodní team znamená 5 trestných bodů, chybu při soutěži nelze opravit a za chybu se označují následující situace:
- převrácení, posunutí nebo odsunutí překážky, která není dále v parkúru použita,
- vědomý kontakt psovoda se psem, ze kterého by teamu mohla plynout výhoda,
- psovod se záměrně dotkl překážky,
- opuštění prostoru pro psovoda v kategorii H0 a H1.

Odmítnutí, ohodnocené také 5 trestnými body, je nutno vždy opravit. Pokud team pokračuje v soutěži bez opravy je diskvalifikován. Odmítnutí jsou udělena v situacích:
- úplné nebo částečné překročení linie překážky bez jejího překonání,
- tlapa nebo čenich psa v tunelu a následné vyběhnutí zpátky ven,
- vystrčení nohy nebo čenichu psa do špatné strany náběhu na barel nebo branku.

Samotná diskvalifikace soutěžního teamu, oznámená rozhodčím písknutím na píšťalku, je uplatněna ve chvíli, kdy:
- team získal 3 chyby (odmítnutí),
- pes převrátil nebo posunul překážku, kterou by měl na trati ještě jednou absolvovat,
- opuštění vymezeného prostoru pro psovoda psovodem dříve, než pes překoná poslední překážku (vyjma výkonnostní kategorie, kde je toto definováno jako chyba),
- opětovné vrácení psa na start po překonání první překážky,
- pes má na sobě obojek nebo postroj,
- použití hračky nebo pamlsku (vyjma kategorie H0),
- hrubé chování ke psu v průběhu závodu (nejen běhu, ale celé akce).
Rozhodčí má právo diskvalifikovat team ze všech soutěží ten den konaných, pokud je patrné, že trénink byl veden pod tlakem a pes je soutěží příliš stresován nebo pokud psovod na psa příliš psychicky tlačí. Psovod má právo se sám diskvalifikovat opuštěním parkúru v případě, že vnímá jakýkoliv diskomfort na straně psa (zranění, přílišný stres, zhoršení zdravotního stavu).
Kvalifikace časových chyb se v České republice zatím upřesňuje.
Vaše Lenka
PS: snímek je z webu německých kolegů, informace byly použity z www.hoopers.cz


jít zpět


Správa webu