ForPes - kynologický klub Teplice

602 769 135
733 598 789
732 407 741
Dubská 602
Teplice
info@forpes.czYoutube Forpes  Facebook Forpes

Fotoknihovna ForPes Teplice

Novinky

02.09.15 Branný závod s ForDuchem

Vážení kynologové, milí pejskaři, drazí fandové psích sportů,
v rámci nostalgických vzpomínek na dobu dávno minulou, kdy povinné ideově branné závody pořádané SVAZARMEM byly jedinečným a často také jediným zpestřením kynologického života, jsme se opět rozhodli podobnou akci sami pořádat. V sobotu 12. září 2015 máte jedinečnou možnost nesedět doma a zúčastnit se 4. ročníku branně veselého závodu na vlastní nebezpečí s vloženým Zámeckým během! Pořadateli této akce jsou ForPes a ZKO Duchcov.

PROPOZICE ZÁVODU
Místo a datum konání: areál ZKO Duchcov, v sobotu 12. září 2015
Sraz závodníků: v době od 13:30 do 13:55 hodin
Předpokládaný start: v 14:00 hodin
Startovné: 50 Kč a 1 dárek pro závodní protiteam

Startovné bude použito na občerstvení, neboť na závěr vše projíme a propijeme u táborového ohně. Vámi donesené ceny se rozdělí mezi všechny do cíle se dopotácející závodníky, takže oceněni budete všichni!

Přihlášky: písemně na info@forpes.cz nebo telefonicky na 733 598 789 (stačí SMS)
Přihlášky nejpozději do pátku 11. září 2015 do 20:00 hodin v podobě: jméno, příjmení a věk závodníka, jméno psa.
Počet závodních teamů je omezen na 35 startujících.
Startuje vždy team 1 psovod + 1 pes
(závodníkům bez psa bude pes zapůjčen)

Ředitel závodu: Josef Otta
Ředitelka závodu: Lenka Knorrová
Hlavní rozhodčí: žádný není ;-)
Organizační štáb: ForPesáci a Duchcováci
Hlavní cena: 1. až 3. místo Pohár ForDucha + věcná cena dle věku psovoda

Veterinární a zdravotní podmínky:
U závodníků vyžadujeme dobrý zdravotní stav úměrný věku a opotřebení. Potvrzení od lékaře nebude pořadateli kontrolováno. Zdravotní dohled je zajištěn - v areálu se bude pohybovat několik psů se složenými záchranářskými zkouškami a jeden pes s atestací pro Canisterapii.
U psů požadujeme očkovací průkaz pro případné pokousání vlastního či cizího psovoda a ostatních zúčastněných.

Doporučení pořadatelů:
Pro zdárné absolvování celého závodu doporučujeme vhodný oděv a obuv (pionýrky, jarmilky, teplákovou soupravu do gumy, popřípadě pionýrský či svazácký kroj). Pro mladší a neznalé dobového oblečení postačí maskáče, rifle, bundy, kecky atd. V případě chladného počasí doporučujeme vaťák! Nikde není pevně stanoveno, že před danou disciplínou se závodníci nemohou obléci, převléci nebo dokonce svléci. Záleží to pouze na Vás.

Celou trasu závodu je možné mít psa upoutaného na vodítko a způsob zdolání trasy záleží na Vás. Pro letošní rok není nutné stanoviště absolvovat v daném pořadí 1. až 10, stanoviště můžete „brát“ na přeskáčku. Akce se mohou zúčastnit i tzv. psi zdrhači. Na konci závodu bude proveden odchyt volně pobíhajících psů renomovanými kynology. Trasu dlouhou cca 700 až 1000 metrů je možné proběhnout, projít, procourat, dle Vašeho uvážení a možností. Vložený Zámecký běh není pro nalezení ForDucha podstatný. Znamená to, že ti méně zdatní anebo líní běhat nemusejí!

Instrukce k jednotlivým stanovištím pro hladký průběh závodu budou včas zveřejněny ;-)
Vaše Lenka


jít zpět


Správa webu