ForPes - kynologický klub Teplice

602 769 135
733 598 789
732 407 741
Dubská 602
Teplice
info@forpes.czYoutube Forpes  Facebook Forpes

Fotoknihovna ForPes Teplice

Dogdancing

Dogdancing

Dogdancing není náročný ani na čas, ani na prostor, ani na žádné zvláštní pomůcky a tudíž ani na finance. Je to výcvik psů ve spojení s hudebním vyjádřením. Jednotlivé cviky můžete svého pejska učit nejen v pohodlí domova, ale i na procházce. A pokud budete s pejskem cvičit pravidelně, naučí se mnoho nových věcí a na pohled atraktivních triků. Při výcviku se využívá přirozený pohyb psa, jeho obratnost a pružnost. V našich kurzech poslušnosti zařazujeme jednotlivé prvky dogdancingu k utvrzení pozice psovod – pes a k rozvíjení motivačních schopností psa. Při cvičení vždy klademe důraz na souznění cvičící dvojice, na vytváření a udržování pěkného vztahu mezi psovodem a psem.

Trochu teorie...

V dogdancingu nalezneme 4 divize, umožňující výběr ve způsobu pohybování se se psem na hudbu. Podmínky, práva a povinnosti jsou upraveny Závodním a zkušebním řádem dogdancing v České republice.

Divize A - MUSICAL DRESSAGE

Musical Dressage neboli hudební drezúra je založena na pohybu psa – plynulý rytmický krok, klus nebo cval, přičemž pes je neustále v souladu s hudbou a psovodem a pohybuje se buď blízko nebo v určité vzdálenosti. Je zde kladen důraz na přesnou práci psa, který by měl držet vztyčenou hlavu. Sestava spočívá v drezúrových pohybech v pozici u nohy nebo ve volné pozici (heel nebo free pozici), doplněných dalšími pohyby (freestylovými).
Základní pohyby drezúry:
DOPŘEDU - klus, skok, chůze, cval nebo běh
STRANOU – doleva nebo doprava, kde pes udržuje paralelní kroky
ZPĚTNÝ - chůze, klus, skok, nebo odraz
KRUHOVÝ (točivý, obcházení) – když se pes pohybuje v kruhovém tvaru jakéhokoli poloměru
VLNITÝ (hadovitý) - střídající se křivky, pes může tento pohyb vytvářet spolu s psovodem či za rekvizitou
OSOVÝ (pivot) – kde se pes otáčí kolem své osy ramen nebo hýždí a udržuje rovná záda

Divize B - HEELWORK TO MUSIC

Princip Heelwork to Music je kategorie, kdy pes pracuje bez vodítka na pravé, levé, přední nebo zadní straně psovoda v těsné blízkosti. Jedná se o schopnost psa udržet své rameno blízko levého nebo pravého kolena psovoda a pohybovat se elegantně v jakémkoli vyhovujícím tempu. Podstatná část skladby, přibližně 60 % cviků, se provádí v pozici u nohy a zbývajících 40 % tvoří přidané cviky ve volné pozici freestyle, které spojuje heelwork.
HEEL POZICE - pes udržuje pozici po straně psovoda (pravé, levé, přední, zadní). Pes musí být v minimální vzdálenosti, která umožňuje volný pohyb pro psa a psovodovi zase umožňuje demonstrovat rovnováhu a směr. Pes může být otočen kterýmkoliv směrem. Celkově je možné zaujmout osm heel pozic - u levé nohy, pes se dívá stejným směrem jako psovod/pes se dívá opačným směrem než psovod; obdobně u pravé nohy; bokem před psovodem, pes se dívá doprava/doleva; bokem za psovodem, pes se dívá doprava/doleva.

Divize C - FREESTYLE

Freestyle dovoluje jakékoliv prvky, které nejsou v rozporu s fyzickými schopnostmi psa, nejsou nebezpečné nebo nepovolené v tréninku nebo při vystoupení, v jakékoliv pozici a vzdálenosti od psovoda. Je to kategorie, která vyzdvihuje všechny pohyby, rotace, skoky, práci s rekvizitami a psovodem. Je to nejlepší kategorie pro vytvoření příběhu a dramatické interpretace hudby. Choreografie freestylu by měla být „příběhem“, ne pouhými cviky do hudby. Freestylová skladba může obsahovat cviky v libovolné pozici. Heelwork, jak je popsán výše, je akceptovatelný, musí však zabírat minimální část skladby.
Základní pohyby Freestyle:
OTOČKY točení - spin - pes rotuje, otočka - twist - pes se otáčí v uzavřeném kruhu na místě kterýmkoliv směrem, flip - otočka s výskokem (salto)
KRUHY - pes se pohybuje po definovaném kruhu. Poloměr je neomezený a pes může kroužit kolem psovoda či rekvizity
CIK CAK/SLALOM - soubor střídajících se kruhových pohybů nebo zatáček, které mohou být kolem nohou psovoda či rekvizity
COUVÁNÍ - s psovodem, směrem od psovoda, směrem k psovodovi a nebo okolo psovoda či ve slalomu
PÓZA (pozice) - pes udržuje nehybnou pozici jako stoj, sed, leh, úklona, prosení, mávání packou, leh na zádech, leh na boku apod.
PRÁCE NOHOU - pes používá přední nohy individuálně na signál psovoda
PRÁCE NA DÁLKU - pes je vyslán do určitého směru nezávisle na vzdálenost
CVIKY NA ZADNÍCH - panáčkování - pes po krátký čas balancuje pouze na zadních nohách
PLAZENÍ - pes se udržuje v pozici leh a při tom se pohybuje
SKOKY - pes může skákat odrazem od psovoda či rekvizity, volným skokem nebo poskočením (zhoupnutí se na zadní)
SUDY - pes se přetáčí v pozici lehu doleva nebo doprava

Divize D – DANCES WITH DOGS (TANEC SE PSEM)

Sestava této divize musí být rozeznatelná jako tanec psovoda. Pes smí provádět libovolné cviky z dressage, heelwork či freestyle nebo kombinované v libovolné pozici, ale velký důraz je kladen na taneční prvky psovoda. Když psovod předvádí taneční kroky, pes kopíruje jeho pohyb, nebo jej svými cviky vhodně doprovází.
FREE POZICE - pes může být v jakékoliv pozici a vzdálenosti (pokud není vymezeno např. Zkušebním řádem) k psovodovi, obrácen do jakéhokoliv směru.
Tato pozice může být specifikována jako:
volná blízká pozice - pes se pohybuje ve vzdálenosti do 1,5 metru od psovoda
volná vzdálená pozice - pes se pohybuje dále než 1,5 metru od psovoda

Tréninky Dogdancingu

Seznámíme vás se základními principy tréninku, objasníme povelovou techniku, vysvětlíme, jakým způsobem, jak často a kde trénovat a předvedeme vám způsoby správného odměňování psa hračkou a pamlskem. Trénink je zaměřen na zopakování si již naučených cviků a na seznámení se s cviky novými.

Podmínkou pro absolvování tréninku Dogdancigu je nezbytné zvládnutí základních povelů sedni, lehni, vstaň (stůj), ke mně, chůze u nohy a odložení. Při tréninku se pes pohybuje na volno. Z řad nových zájemců upřednostňujeme ty, kteří prošli ForPesáckými kurzy poslušnosti!

Trénink probíhá vždy v předem domluveném čase, většinou ve večerních hodinách ve čtvrtek a v pátek v kobercové hale. Přihlašování na tréninky se provádí přes webové stránky
http://www.forpesdogdancing.banda.cz/

Zájemci o Dogdancing se mohou hlásit telefonicky na číslech 733 598 789 a 732 407 741 nebo přímo osobně u Lenky!

Na každou tréninkovou lekci budete potřebovat nedrobivé pamlsky, oblíbenou hračku svého psa, pohodlný obojek, slabou šňůrku s karabinou o délce cca 30 až 50 cm na přidržení psa (velikost karabiny a délka šňůrky musí odpovídat velikosti psa), pohodlné sportovní oblečení (budete si lehat či klekat na zem), sešit a tužku. Další případné pomůcky (podložku pod psa, hůlku, misku apod.) probereme individuálně až při tréninku.

Správa webu