ForPes - kynologický klub Teplice

602 769 135
733 598 789
732 407 741
Dubská 602
Teplice
info@forpes.czYoutube Forpes  Facebook Forpes

Fotoknihovna ForPes Teplice

Agility

Agility - co to je?

Nácvik i konečné provedení agility vypovídají především o vzájemné souhře mezi psovodem a psem. Jedná se tak nejenom o zábavnou, ale také o výchovnou činnost, kdy dosažené výsledky týmu psovod-pes se odvíjejí zejména od perfektní ovladatelnosti psa a jeho chuti cvičit a plnit požadované úkoly. Podle nároků na výkon lze agility provozovat buď jako rekreační hru nebo jako vrcholový sport. Agility je určena pro psy všech plemen a pro psovody všech věkových kategorií. Pes bez vodítka a obojku překonává na povel psovoda různé překážky se zvláštním důrazem na úzký a přátelský kontakt se psovodem a radost z pohybu. Ze strany psovoda agility vyžaduje rychlé reakce, promyšlené vedení psa i sportovní výkon v běhu :-) Agility by mělo přinášet zejména radost.

Trochu teorie...

Podmínky, práva a povinnosti jsou upraveny Řádem agility a Soutěžním řádem. Parkúr je stavěn podle pokynů rozhodčího a překážky musí svými rozměry odpovídat daným normativům F.C.I. K výstavbě trati je třeba použít co možná nejvíce typů překážek. V závislosti na kategorii má skutečná trať délku mezi 100 až 200 m. Pes na ní musí překonat nejméně 15, ale maximálně 22 překážek, přičemž nejméně 7 z nich musí být skokových. Způsobem jejich rozmístění je určena míra obtížnosti a také je ovlivněna rychlost a tím i čas na zdolání parkúru. Pes musí trať absolvovat v čase, který je kratší než předem určený čas, a překážky musí být překonány ve správném pořadí (překážky jsou označeny čísly). Oficiálních soutěží (zkoušek a závodů) se mohou zúčastnit pouze psi starší 18 měsíců, kteří mají vystavený výkonnostní průkaz nebo licenci vydanou národní kynologickou organizací.
V agility existují tři velikostní kategorie psů (S, M, L), tři výkonnostní úrovně (1, 2, 3) a dvě oficiální třídy (A – Agility, J – Jumping).
Velikostní kategorie psů:
SMALL – S (malý): pro psy měřící v kohoutku méně než 35 cm
MEDIUM – M (střední): pro psy měřící v kohoutku 35 cm a více, ale méně než 43 cm
LARGE – L (velký): pro psy měřící v kohoutku 43 cm a více
Třídy a výkonnostní úrovně:
Agility/Jumping 1 podle jednotlivých kategorií: SA/J 1, MA/J 1, LA/J 1
Agility/Jumping 2 podle jednotlivých kategorií: SA/J 2, MA/J 2, LA/J 2
Agility/Jumping 3 podle jednotlivých kategorií: SA/J 3, MA/J 3, LA/J 3
Rozdíly mezi nimi se vyznačují obtížností tratě, její délkou a standardním, příp. i maximálním časem. Standardní čas tratě SCT (Standard Course Time) je pro danou trať určen zvolenou rychlostí v metrech zas sekundu a závisí na typu soutěže, stupni obtížnosti trati a kvalitě povrchu, na němž psi poběží. Maximální čas tratě MCT (Maximum Course Time) nesmí být nižší než 1,5-násobek SCT a vyšší než 2-násobek SCT. Třída Agility - trať může obsahovat veškeré překážky včetně kontaktních zónových překážek a stolu. Třída Jumping - trať neobsahuje žádné překážky s kontaktními zónami ani stůl.
Závody a zkoušky ve třídách:
Agility/Jumping 1
Mohou se jí zúčastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii 2 nebo 3. Trať pro Agility 1 má maximálně tři překážky s kontaktními zónami. V Agility/Jumping 1 nesmí být použita dvojitá skoková překážka.
Agility/Jumping 2
Mohou se jí zúčastnit pouze týmy, které nejméně třikrát absolvovaly soutěž Agility 1 s ohodnocením výborně minimálně u dvou různých rozhodčích. Trať pro Agility 2 má maximálně čtyři překážky s kontaktními zónami.
Agility/Jumping 3
Mohou se jí zúčastnit pouze týmy, které nejméně pětkrát absolvovaly soutěž Agility 2 bez trestných bodů s umístěním do třetího místa minimálně u dvou různých rozhodčích. Trať pro Agility 3 má maximálně čtyři překážky s kontaktními zónami.
Pokud pes dosáhne věku 8 let v kategorii Large a 9 let v kategorii Small a Medium může přestoupit do třídy veteránů.

OSA ForPes

Oblastní skupina agility ForPes (OSA ForPes) vedená pod Klubem agility České republiky vznikla v roce 2013. Sdružuje aktivní závodníky běhající pod barvami ForPes a jejich psy a administrátora závodů. Členy jsou:
Pavla Eliášová - Andy z Bílé cesty SA2
Lenka Güntherová - Casey z Dejzyna dvora MA2
Alena Jentschová - Balů LA2, Natali od Tří Jasanů LA1
Milan Jirásek - A3Ch Dag Valiant Mintaka LA3, A3Ch Bellinda Mysterious Beauty SA3, A3Ch Yum - Yum ze Shetlandů MA3, A3Ch Bree Czech Imp LA3, Accelerated Caddy Breembark LA3
Martina Jírová - A3Ch Bree Czech Imp LA3, A3Ch Yum - Yum ze Shetlandů MA3, A3Ch Faroth z Lorienu Moravia SA3, A3Ch Dag Valiant Mintaka LA3
Ondřej Kozár - Jack Pip ForPes I. SA2
Barbora Knorrová - Micra SA2
Lenka Knorrová
Barbora Loutocká - Alter Ego Breembark LA2
Dan Pecháček - Cheynee Lenfir MA3
Eva Roušalová - A3Ch Viky SA3, Serena Perfecto Perro LA2
Radomila Schmiedová - Barney SA2, Lizy SA3
Petra Vaverková - A3Ch Easter Elfie Koryfej SA3
Arnošt Vojíř - A3Ch Annie ze Šanovského parku SA3
Dana Vojířová - Fatty Hop Trop SA3

Trenéři ForPes

Našimi dlouholetými trenéry pro závodníky jsou Martina Jírová a Milan Jirásek. Oba trenéři závodí v barvách ForPes.
Milan s Martinou se věnují agility se svou psí smečkou, kterou tvoří A3Ch Yum-Yum ze Shetlandů (Džejmí), A3Ch Faroth z Lorienu Moravia (Farry), A3Ch Bree Czech Imp (Bree), A3Ch Dag Valiant Mintaka (Dag), A3Ch Accelerated Caddy Breembark (Caddy) a Yantanee ze Shetlandů (Natka).
Osobní videa našich trenérů ze závodů nebo z tréninků:
www.youtube.com/user/DagValiantM#p

Trenérem začátečníků je Arnošt Vojíř, který sám velmi aktivně a úspěšně závodí za OSA ForPes.
Trenérem v přípravce je Bára Vlachová.

Tréninky Agility pro začátečníky

Zájemcům o výcvik tohoto stále oblíbenějšího psího sportu nabízíme pravidelné tréninky pod dohledem zkušených trenérů a na kvalitních překážkách dle agility reglementu FCI, ze kterého vychází Řád agility ČR. Tréninky probíhají na cvičišti ForPes Teplice za příznivého počasí.

Podmínkou pro absolvování tréninku Agility je nezbytné zvládnutí základních povelů ke mně (přivolání) a odložení. Při tréninku se pes pohybuje na volno. Z řad nových zájemců upřednostňujeme ty, kteří prošli ForPesáckými kurzy poslušnosti!

Trénink AGILITY PRO ZAČÁTEČNÍKY probíhá většinou jednou týdně, vždy v předem domluveném čase. Přihlašování na tréninky se provádí přes webové stránky
http://www.forpesagilityteplice.banda.cz/

Zájemci o Agility se mohou hlásit telefonicky na číslech 733 598 789 a 732 407 741 nebo přímo osobně u Lenky!

Cena tréninku Agility

Agility pro začátečníky - 1 tréninková hodina - 100 Kč
Způsob placení v roce 2019:
Možnost zakoupení permanentky na 10 tréninkových hodin v ceně 1000 Kč přímo u trenéra.
Platbu za permanentku lze provést buď v hotovosti přímo u trenéra, nebo bankovním převodem na číslo účtu: 238615232/0300, v.s. je Vaše telefonní číslo. Trenér Vám vystaví kartičku s odpovídajícím počtem předplacených hodin, kterou je nutné nosit na každou tréninkovou hodinu a předložit ji trenérovi k odškrtnutí předplaceného tréninku.

Agility přípravka - 1 tréninková hodina - 100 Kč
Způsob placení v roce 2019:
Každý trénink se platí na místě přímo trenérovi. I zde je však možnost zakoupení permanentky na 5 tréninkových hodin v ceně 500 Kč přímo u trenéra. Platbu za permanentku lze provést buď v hotovosti přímo u trenéra, nebo bankovním převodem na číslo účtu: 238615232/0300, v.s. je Vaše telefonní číslo. Trenér Vám vystaví kartičku s odpovídajícím počtem předplacených hodin, kterou je nutné nosit na každou tréninkovou hodinu a předložit ji trenérovi k odškrtnutí předplaceného tréninku.

Upozornění

Upozorňujeme, že při trénincích agility závazně platí přísnější pravidla než v kurzech poslušnosti. Zájemci o agility musí vždy respektovat pokyny trenérů.

Tréninkové hodiny

DenHodinaKurzTrenéři
Žádné tréninky v současné době nejsou vypsané.

Správa webu