ForPes - kynologický klub Teplice

602 769 135
733 598 789
732 407 741
Dubská 602
Teplice
info@forpes.czFotoknihovna ForPes Teplice

Novinky

18.11.15 A3Ch Viky - naše první šampionka!

Historicky prvním závodním teamem v barvách ForPes s titulem A3Ch se od 15. listopadu 2015 pyšní parsonka Viky a její panička Eva Roušalová. Eva s Viky nastoupila k trenérům Milanovi Jiráskovi a Martině Jírové před pěti lety v září roku 2010. Od 1. 1. 2012 se dvojice stala členy Klubu Agility České republiky a svojí závodní kariéru zahájila o čtrnáct dnů později v Ústí nad Labem startem na soutěži DogFriends FITMIN Cup 2012, kde hned získala dvakrát 2. místo v kategorii SA1. Eva s Viky se společně zúčastnily celkem 85 závodů agility, během kterých postoupily do nejvyšší výkonnostní kategorie A3! Podle oficiálních statistik KAČR v roce 2012 absolvovaly 22 závodů, v roce 2013 24 závodů, v roce 2014 22 závodů a v roce 2015 zatím “jen” 17 závodů. Eva a Viky se během těchto let celkově umístily 29 x na 1. místě, 22 x na 2. místě a 23 x na 3. místě! A pokud mohu na Viky prozradit jeden její malinkatý psí nešvar a to, že “Vikynka v dešti neběhynká”, jsou výkony našich ForPesáckých holek o to obdivuhodnější, neboť na mnoha závodech pršelo, jen se lilo ;-)
Díky zkušenostem a trpělivosti našich trenérů, Milana a Martiny, a díky obrovské snaze a úsilí Evy bude Viky před svým psím jménem už navždy užívat titul A3Ch. Evě a Viky k získanému šampionovi moc a moc gratulujeme!
Lenka a Vlaďka

PS: Soutěžní řád agility stanovuje, že šampionem A3 se stává team, který se ve třech po sobě jdoucích letech umístí v soutěži agility výkonnostní kategorie A3 nejméně devětkrát nejhůře na třetím místě bez trestných bodů u minimálně třech různých rozhodčích. Mezi prvním, čtvrtým a sedmým takto započítávaným umístěním musí vždy uplynout doba alespoň 12 měsíců. Titul je doživotní a má zkratku A3Ch.


jít zpět


Správa webu